Anglès a L'Esclop

L’anglès a l’Esclop

L’anglès s’ha convertit en una part fonamental en la formació dels nens i nenes al llarg del seu recorregut acadèmic. Es tracta d’un coneixement bàsic per assolir amb èxit els reptes que ens planteja un món globalitzat. Per això, a l’Esclop apostem per l’aprenentatge primerenc de la llengua.

YouTube video

L’anglès a infantil

YouTube video

Els estímuls visuals i auditius per treballar l’anglès

YouTube video

L’anglès i el llenguatge matemàtic

YouTube video

L’anglès i el joc

YouTube video

Les noves tecnologies al servei de l’anglès