Pla d'organització centre curs 2020-2021

Pla d’organització de centre – Curs 2020-2021

Aquest Pla d’organització pretén establir les bases per tal que el curs 2020-2021 es pugui reprendre amb les mateixes garanties, buscant l’equilibri entre la protecció de la salut de les persones als centres educatius, la correcta gestió de la pandèmia i el dret de tots els infants a una educació de qualitat.

Consulta el Pla d’organització de centre – Curs 2020-2021