Llista de sol·licituds

Publiquem la llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les relcamacions

 

INFORME_BAREM_PROVISIONAL 21-22