INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES

Intel·ligències múltiples a l’etapa infantil

Segurament has sentit parlar de les intel·ligències múltiples.

El psicòleg Howard Gardner va revolucionar el món de l’ensenyament als anys 80 amb la seva teoria.  Segons ell i altres estudis posteriors, les persones posseeixen intel·ligències múltiples i és molt important reconèixer-les i combinar-les per un aprenentatge positiu i global.

A l’escola l’Esclop treballem amb projectes, que integren i estimulen diverses intel·ligències i disciplines, per un aprenentatge global.

Així respectem i potenciem el ritme i les habilitats particulars de cada infant, un dels nostres “essencials”.

INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES

I quines són les intel·ligències múltiples?

El psicòleg Gardner, les classifica en vuit tipus diferents :

1.- Intel·ligència lingüística

És considerada una de les més importants. En general s’utilitzen els dos hemisferis de el cervell i és la que caracteritza els escriptors. L’ús ampli de el llenguatge ha estat part essencial per al desenvolupament d’aquest tipus d’intel·ligència.

 • Capacitats implicades: capacitat per comprendre l’ordre i el significat de les paraules en la lectura, l’escriptura i, també, al parlar i escoltar.
 • Perfils professionals: líders polítics o religiosos, poetes, venedors, escriptors, etc.

 

2.- Intel·ligència musical 

Intel·ligència musical També coneguda com “bona oïda”, és el talent que tenen el grans músics, cantants i ballarins. La força d’aquesta intel·ligència rau des del mateix naixement i varia d’igual manera d’una persona a una altra.

 • Capacitats implicades: capacitat per escoltar, cantar, tocar instruments, Crear i analitzar música.
 • Perfils professionals: músics, compositors, crítics musicals, etc.

 

 3.- Intel·ligència lògica-matemàtica 

Els que pertanyen a aquest grup, fan ús de l’hemisferi lògic de el cervell i poden dedicar-se a les ciències exactes. Dels diversos tipus d’intel·ligència, aquest és el més proper a el concepte tradicional de intel·ligència.

 • Capacitats implicades: capacitat per identificar models, calcular, formular i verificar hipòtesis, capacitat per identificar models, calcular, formular i verificar Hipòtesi.
 • Perfils professionals: economistes, enginyers, científics, etc.

INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES

 

4.- Intel·ligència espacial  

 Aquesta intel·ligència la tenen les persones que pot fer un model mental en tres dimensions del món.

o, si no extreure un fragment d’ell. Aquesta intel·ligència la tenen professions tan diverses com la enginyeria, la cirurgia, l’escultura, la marina, l’arquitectura, el disseny i la decoració.

 • Capacitats implicades: capacitat per a presentar idees visualment, crear imatges mentals, percebre detalls visuals, dibuixar i confeccionar esbossos, realitzar creacions visuals i visualitzar amb precisió.
 • Perfils professionals: artistes, fotògrafs, arquitectes, dissenyadors, publicistes, etc.

 

5.- Intel·ligència corporal cinestèsica
 

Els cinestecis tenen la capacitat d’utilitzar el seu cos per resoldre problemes o realitzar activitats. Dins d’aquest tipus d’intel·ligència hi ha els esportistes, cirurgians i ballarins. Una aptitud natural d’aquest tipus d’intel·ligència es manifesta sovint des de nen.

 • Capacitats implicades: capacitat per realitzar activitats que requereixen força, rapidesa, flexibilitat, coordinació oculo manual i equilibri. Utilitzar les mans per crear o fer reparacions, expressar-se a través del cos.
 • Perfils professionals: escultors, cirurgians, actors, models, ballarins, etc.

 

6.- Intel·ligència intrapersonal 

Aquest tipus d’intel·ligència ens permet formar una imatge precisa de nosaltres mateixos; ens permet poder entendre les nostres necessitats i característiques, així com les nostres qualitats i defectes.

 • Capacitats implicades: capacitat per plantejar-se metes, avaluar habilitats i desavantatges personals i controlar el pensament propi. Meditar, exhibir disciplina personal, conservar les bones formes i donar el millor de si mateix.
 • Perfils professionals: individus madurs que tenen un autoconeixement ric i profund.

 

7.- Intel·ligència interpersonal   

 Aquest tipus d’intel·ligència ens permet entendre als altres. Aquesta basada en la capacitat de manejar les relacions humanes, l’empatia amb les persones i el reconèixer les seves motivacions, raons i emocions que els mouen.

 • Capacitats implicades: treballar amb gent, ajudar a les persones a identificar i superar problemes. Capacitat per reconèixer i respondre als sentiments i personalitats dels altres.
 • Perfils professionals: administradors, docents, psicòlegs, terapeutes.

8.- Intel·ligència naturalista-pictòrica 

 Aquest tipus d’intel·ligència és utilitzat a l’observar i estudiar la natura. Els biòlegs són els que més la s’han desenvolupat.

 • La capacitat de poder estudiar el nostre entorn és una forma d’estimular aquest tipus d’intel·ligència, sempre fixant-nos en els aspectes naturals amb què vivim.
 • En aquesta intel·ligència, Gardner també afegeix les qualitats pictòriques de l’individu, per la seva capacitat d’observar, interpretar i reproduir el que veu el pintor / escultor / dissenyador.