L’Esclop fomenta l’aprenentatge de l’anglès de forma transversa

L’anglès s’ha convertit en una part fonamental en la formació dels nens i nenes al llarg del seu recorregut acadèmic. Es tracta d’un coneixement fonamental per assolir amb èxit els reptes que ens planteja un món globalitzat. Per això, a l’Esclop apostem per l’aprenentatge primerenc de la llengua.

Treballem mitja hora setmanal a P1 i P2, 3 hores setmanals a P3 i 5 hores setmanals a P4 i P5, per tal d’aproximar als infants a una nova llengua, aprofundint en el seu vocabulari, estructura de les frases i pronunciació. La dinàmica de les classes és totalment oral i s’utilitzen cançons i jocs per introduir als nens en el món de la llengua anglesa.

També es tracta d’una eina transversal, ja que el seu ús va més enllà de les classes. En aquest sentit, practiquem l’anglès en moments no curriculars, com en l’espai del menjador, en els jocs de pati, les estones de contes, les músiques i danses… molt apropiades per l’aprenentatge de la nova llengua.

A través de l’anglès, i seguint la línia metodològica del centre, també es treballen les intel.ligències múltiples i els conceptes de manera conjunta amb altres matèries (llenguatge i raonament matemàtic, expressió artística, noves tecnologies…), per tal que el primer contacte amb la nova llengua sigui una experiència integradora dins la seva rutina. A més, ja que una llengua no és només un idioma, sinó una cultura i una manera de fer, també es treballen les festes culturals més populars, paral.lelament a les festes de la nostra cultura, com ara Halloween.

A banda d’adquirir una major fluïdesa i domini de l’idioma, l’aprenentatge d’una segona llengua en edats primerenques té múltiples beneficis en el desenvolupament dels infants. Entre ells, millora les habilitats comunicatives, la capacitat d’atenció i d’aprenentatge i contribueix a la creativitat i resolució de problemes.

Vols saber més sobre l’aprenentatge de l’anglès a L’Esclop? Posa’t en contacte amb nosaltres!