L’atelier

Un lloc on podem crear lliurement

No en tenim prou amb les experiències artístiques que només porten a un objectiu final, sinó que busquem nens i nenes que pensin i descobreixin.