BENEFICIS DE LA PSICOMOTRICITAT A LA LLAR D’INFANTS 

L’activitat de psicomotricitat és una de les que agraden més als nens i nenes, a la llar d’infants i durant tota la época escolar.

I és que la psicomotricitat aporta infinitat de beneficis als nens alhora que es diverteixen.

 

 

Diferents tipus de psicomotricitat  

L’activitat del control sobre el propi cos se’l denomina motricitat, i es divideix en dos grups segons les parts del cos que intervenen:

 • Motricitat global o grossa: és el control i coordinació de moviments que abasten tot el cos o la part superior. Com ballar, córrer, saltar…
 • Motricitat fina: és el control dels moviments de les mans o els dits. Com acolorir, escriure, dibuixar…

 

      

 

Quines habilitats aporta la psicomotricitat  

A nivell cognitiu permet millorar la memòria, l’atenció, la concentració i la creativitat.

A nivell social i afectiu, permet als nens i nenes conèixer-se ells mateixos, descobrir el propi cos, els seus límits, afrontar les seves pors i relacionar-se amb els altres companys de la classe.

 

 

 

Influència de la psicomotricitat en la lectoescriptura

La psicomotricitat fina especialment, els ajuda amb la coordinació de l’ull i la mà.

També aprenen a fer la pinça amb els dits per agafar el llapis, la concepció de l’espai, les distàncies…

Tot això els ajudarà a que quan arribi el moment d’aprendre a llegir i escriure els serà molt més fàcil.

 

  

 

Beneficis de la psicomotricitat

Podríem fer una llista interminable! Però aquí us deixem un llista de beneficis i de habilitats que es reforcen.

 • Augment de la creativitat i l’expressió
 • Millor la memòria
 • Afavoreix el descobriment del propi cos
 • Control dels moviments
 • Afavoreix la autoestima
 • Estimula la percepció de l’entorn
 • Afavoreix la concentració
 • Millor el control de la coordinacions motores
 • Canalitza les emocions i els sentiments
 • Afavoreix la millor integració social

 

  

A l’escola l’Esclop ho sabem, i tant en la psicomotricitat  global,  com amb la psicomotricitat fina treballem per les activitats innovadores i  divertides, per treure tot el suc d’aquestes activitats.